Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GREL099759955 "Пратто" АД
Седалище Държава: Гърция (Greece) Thesi Kontita, Oinoi, 32009 Schimatari, P.O. Box 174
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността чрез разширяване дейността на СТАД Близнаков ЕООД BG161PO003-2.1.13-0126-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз