Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176383082 Дружество по ЗЗД „Мониторинг и програмно бюджетиране 2012“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. В, ап. 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България BG051PO001-6.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз