Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176478089 ДЗЗД "Рутекс - Ати"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София Район: Искър Адрес: ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ № 12 ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих BG161PO005-1.0.06-0049-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз