Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109580961 Консултант ЕООД
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Дупница 2600 Дупница гр. Дупчица, ул. "Хан Крум"№12А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница BG161PO001-1.1.11-0022-C0001
"Дом за всеки" BG161PO001-1.2.02-0004-C0001
"Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период" BG161PO001-5.3.02-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз