Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201054095 "Европейски проекти и програми консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к. "Св. Троица" бл.321, ап.35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
По – добро управление,подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково BG051PO002-2.2.08-0140-C0001
Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0085-C0001
Администрацията на Община Приморско – компетентни и мотивирани служители в услуга гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0027-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик BG051PO002-2.2.08-0054-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Якоруда BG051PO002-2.2.08-0163-C0001
Ефективна и компетентна администрация BG051PO002-2.2.08-0099-C0001
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” BG161PO001-1.4.09-0017-C0001
Зелена и достъпна среда в град Карлово BG161PO001-1.4.09-0032-C0001
Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0168-C0001
Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Сопот за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.07-0058-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз