Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176486787 Консорциум "Интерпром Каро Витковице Аква Инженеринг" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Триадица, ж.к.."Гоже Делчев"(сграда Крит), бр.22, вх.В, ап.1В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък BG161PO005-1.0.06-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз