Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201823939 ЕДИКО МД Еднолично дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Област Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п.код 6100, бул. 23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд в "Арсенал" АД BG051PO001-2.3.02-0202-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз