Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202130396 „Водоканалпроект-Бенчмарк“ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1303,р-н Възраждане, ул. Камен Андреев 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна BG161PO005-1.0.01-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз