Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103081130 “КОАТТЕХ” ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. “Дубровник”, бл. 9, вх. Б, ап. 22

Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ BG161PO003-2.1.04-0912-C0001
Чрез нови продукти към нови пазари – технологична модернизация и повишаване конкурентоспособността на „СМС ИНВЕСТ” ООД . BG161PO003-2.1.06-0068-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на "СИРК" ЕООД като доставчик на уникални метални конструкции за френския пазар BG161PO003-2.1.13-0169-C0001
Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на СМС ИНВЕСТ BG161PO003-2.1.13-0131-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Рекарпласт 2006“ ООД, чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0122-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Метикс" ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0048-C0001
Повишаване класа на произвежданите мебели и технологичния капацитет на „ТОТАЛ - М” ООД BG161PO003-2.1.13-0319-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз