Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117679012 "Тити 2" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Иваново 7087 Кошов с.Кошов, обл.Русе, ул. "Хан Аспарух"№6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз