Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200215082 "Уотър Дизайн"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1756 София Район р-н Студентски; Квартал ДЪРВЕНИЦА; Бл. 34; В кв. Манастирски ливади - запад, ул. "Лъвски рид" 8, бл.3, ет. 8, ап.43, гр. София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" BG161PO005-1.0.07-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз