Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147055360 "СКИП 91" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Христо Ботев" №55, ет.2, ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД BG051PO001-2.3.02-0252-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз