Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124619033 "Димови" СД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. "Сава Огнянов" №3А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Здраве при работа" BG051PO001-2.3.02-0316-C0001
Инвестиции в повишаване на безопасността при работа в "Екострой" АД BG051PO001-2.3.02-0300-C0001
Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна BG051PO001-5.1.04-0021-C0001
"Здрави хора в здрава фирма" BG051PO001-2.3.03-1025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз