Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107524533 "МЕДИКА 77" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Възраждане, ул. ПИРОТСКА 115, бл. кв.176, офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Гарантиране на здравето и безопасността при работа на работещите в БУНАЙ АД BG051PO001-2.3.02-0022-C0001
Подобряване условията на труд в "ДМ Бетон" ООД BG051PO001-2.3.02-0085-C0001
Подобряване на условията на труд в ЕСО АД BG051PO001-2.3.02-0374-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз