Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020976866 ЕТ "Димитър Николов-Дунав Транстрой"
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул."Димитър Благоев"№20,вх.В,ап.54
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа" BG161PO005-3.0.07-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз