Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200658502 "Региоплан" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Академик Стефан Младенов" 88, вх.Б, ап.19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом BG161PO001-1.4.09-0004-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0016-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово BG051PO002-1.3.07-0042-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в обшина Тунджа BG051PO002-1.3.07-0034-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен BG051PO002-1.3.07-0144-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Лом BG051PO002-1.3.07-0174-C0001
Община Лом –компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0010-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол BG051PO002-2.2.14-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз