Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817077105 "ЕДА" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово УЛ. "ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" No 3, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Закупуване и въвеждане в експлоатация на модули за ERP система и необходимите дълготрайни материални активи BG161PO003-2.1.12-1002-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА МИРАЖ ГРУП ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМА BG161PO003-2.1.12-1186-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз