Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114125303 ЕТ „Иван Тодоров 98”
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен пл. Македония 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентноспособността на ЕТ „Иван Тодоров 98” чрез модернизация на оборудването 16.09.2008 0 0 76 860 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентно производство чрез интегрирана система за управление на ТПСК "Освобождение - 45" BG161PO003-2.1.02-0146-C0001
„Укрепване на свлачище, с. Милковица” BG161PO001-4.1.02-0016-C0001
„Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян BG051PO001-5.2.07-0064-C0001
ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ BG051PO001-5.2.06-0136-C0001
„Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг” ООД” BG161PO003-2.1.08-0013-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата BG161PO001-1.1.10-0001-C0001
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич" BG161PO001-3.1.03-0004-C0001
Внедряване на мерки за енргийна ефективност в образователна инфраструктура в община Пордим BG161PO001-4.1.03-0047-C0001
Безопасен труд и работна среда във Фиеста 13 ООД BG051PO001-2.3.02-0091-C0001
Подобряване на перспективите за заетост във Фиеста 13 BG051PO001-2.1.15-0029-C0001
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци BG051PO002-1.1.04-0020-C0001
„Независимост и включване“ BG051PO001-5.1.04-0165-C0001
«Звено за услуги в домашна среда» BG051PO001-5.1.04-0092-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Кнежа BG051PO002-2.2.08-0098-C0001
Трансграничен обмен за устойчива заетост в мебелната индустрия BG051PO001-7.0.07-0026-C0001
Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработните лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
Европейско обучение за трудова заетост BG051PO001-1.1.10-0019-C0001
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов BG161PO001-1.4.09-0030-C0001
„Община Белене с нов темп в новия програмен период” BG051PO002-2.2.15-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз