Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201792739 "Динамик Салюшънс" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Съединение" № 109, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД. BG161PO003-1.1.05-0137-C0001
Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.04-0008-C0001
Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево BG161PO001-4.1.05-0008-C0001
„Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово” BG051PO001-5.1.04-0124-C0001
Повишаване ефективността на администрацията в Община Генерал Тошево и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.07-0010-C0001
Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм BG051PO002-1.3.07-0080-C0001
Добро управление на общинските политики в Тополовград BG051PO002-1.3.07-0017-C0001
Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил BG051PO002-1.3.07-0161-C0001
Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово BG051PO002-1.3.07-0048-C0001
Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на общински политики в Каспичан BG051PO002-1.3.07-0087-C0001
Местни политики за устойчиво развитие и добро управление в Община Върбица BG051PO002-1.3.07-0070-C0001
Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство BG051PO002-1.3.07-0163-C0001
Ефективна общинска администрация Смядово BG051PO002-2.2.15-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз