Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115573932 ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София кв. „Малашевски, ул. „Ясен”; № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
"Безопасна и здравословна работна среда в "УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0723-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз