Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 837037876 ТЕЛЕПОЛ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. УНИВЕРСИТЕТСКА № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО BG161PO002-3.3.02-0013-C0001
"Студио: Озеленяване и поливни системи" BG051PO001-1.2.03-0179-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз