Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131255306 ДТС КИДОН ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1504 район Оборище ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ No 6, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на технологична платформа за изграждане на интегрирани информационни системи за управление и оптимизация на производството в малки и средни предприятия BG161PO003-1.1.05-0302-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз