Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200823837 "Пи Ай Ди Консултинг енд сервисис" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Изток, ул. Т. Шевченко 4, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД" BG161PO003-2.1.11-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз