Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130986404 "Найс АН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Смолянска 30, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД" BG161PO003-2.1.11-0057-C0001
ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ BG051PO001-7.0.01-0069-C0001
"Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ" BG051PO001-2.1.16-0070-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз