Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176209110 Обединение "МС Консултинг"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Васил Левски" 1А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата BG161PO002-1.4.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз