Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131351653 ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Джеймс Баучер 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града- Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора BG161PO001-1.4.01-0002-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Подобряване на условията на труд в Лукойл Нефтохим Бургас АД BG051PO001-2.3.02-0345-C0001
Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД BG051PO001-2.3.02-0001-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
"Превенция на риска за безопасни и здравословни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0631-C0001
Повишаване производителността на труда в "Солвей Соди" АД BG051PO001-2.3.03-0390-C0001
"Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" BG161PO003-1.2.04-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз