Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201798172 Джимбо комерс ООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ул. Хаджи Димитър №14, вх. А, ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Чиста енергия за един устойчив свят” BG051PO001-7.0.01-0106-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз