Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176165094 ДЗЗД "ГЕО - АДВАЙЗЪРС"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1336 София ж.к. "Люлин", бл. 387, ап. 48, България 1336
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България. BG161PO002-3.2.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз