Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130442790 "ТРАНСБУЛ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София Държава БЪЛГАРИЯ; Област София (столица); Община Столична; ПК 1113; Населено място гр. София;Район р-н Изгрев; Квартал Изток; Акад. Методи Попов 24А;Телефон - 846-58-69; Факс - 846-58-69; Ел. поща - office@t
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС BG161PO002-1.3.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз