Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831638724 Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София бул. "Цариградско шосе" 113, "БИЦ-ИЗОТ" АД, ст.284
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на добра производствена практика „Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи” BG161PO003-2.1.12-0469-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз