Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130517264 "Адмикс" ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Златица 2080 Златица ул"Медет" № 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски модел за здравословен и безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0185-C0001
"Подобряване Условията на труд на работното място и повишаване на производителността на заетите в "ДАРКОМЕТ" ООД BG051PO001-2.3.03-0682-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз