Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040339510 АБАНОС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Иван Пейчев 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" BG051PO001-3.3.06-0028-C0001
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи" BG051PO001-3.3.06-0014-C0001
Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство BG051PO001-4.3.04-0039-C0001
Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ - София BG051PO001-4.3.04-0048-C0001
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
"Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии" BG051PO001-3.3.06-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз