Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176339214 „НАТУРА-ГИС”ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул. „Никола Вапцаров” № 35, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 BG161PO005-3.0.02-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз