Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201924952 "ПИКТОГРАМ" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. Вардар 1, вх. Г, ап.58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино BG051PO002-1.1.04-0015-C0001
"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ BG161PO001-3.2.03-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз