Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201932408 Профицио
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Полк. Сава Муткуров" № 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0235-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз