Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176328221 Еко-Лес Беласица
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. „Братя Миладинови“ № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица" BG161PO005-3.0.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз