Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202096364 "Сайнс" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, жлкл "Разсадника" № 87
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на Диджитъл Солюшънс ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0447-C0001
Предоставяне на иновативна ОТТ услуга от "СИС ЕМ" ООД BG161PO003-1.1.03-0033-C0001
Производствено внедряване и пазарна реализация на иновативни антискимиращи устройства BG161PO003-1.1.03-0040-C0001
"Предоставяне на иновативна VOD (VIDEO-ON-DEMAND) услуга от ВИДЕОХЪБ ООД" BG161PO003-1.1.03-0052-C0001
„Конкурентоспособност, иновации и административен капацитет в СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКИ КЛЪСТЕР““ BG161PO003-2.4.02-0118-C0001
"Подпомагане и развитие на компаниите е областта на геотехническото и тунелно строителство в България" BG161PO003-2.4.02-0020-C0001
„Създаване на клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ BG161PO003-2.4.02-0051-C0001
„Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци“ BG161PO003-2.4.02-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз