Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160130841 ИМПУЛС-МС
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив-4002, бул. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 82
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата BG161PO001-1.1.11-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз