Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125547843 "Търговище ТВ" ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. "Бр. Миладинови" 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление. BG051PO002-1.1.04-0006-C0001
Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” - Каспичан BG051PO001-5.1.04-0109-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО BG051PO002-2.2.08-0147-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово" BG161PO001-5.3.03-0003-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня BG051PO002-1.1.07-0042-C0001
Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на общински политики в Каспичан BG051PO002-1.3.07-0087-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" BG161PO001-5.3.03-0017-C0001
Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз