Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101533073 СТРИМОНА ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич М. АЛМАЛЪК-ОМОНДРОС
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА" 17.06.2013 2 772 415 1 386 207 1 386 207 1 386 207 12,00 Приключен
"Повишаване на енергийната ефективност на "СТРИМОНА" ЕООД" 16.12.2013 1 078 385 539 193 539 193 539 193 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници" BG161PO003-2.3.02-0082-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0454-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз