Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200174654 МКД- КОНСУЛТ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Изгрев, п.код 1000, ЖК. Дианабад, бл. 56, ап. 88
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
Подобряване условията на труд в "ДМ Бетон" ООД BG051PO001-2.3.02-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз