Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201748504 „Европейски институт за иновации и стратегически анализ“ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк. Дружба 1, бл.90, вх. Е, ет. 2, ап. 118
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на нова иновативна серия енергоспестяващи електросъпротивителни пещи за топене на цветни метали BG161PO003-1.1.05-0118-C0001
"Разработване на автомати за модулна система за обслужване на участниците в търговията и обмена на електронни книги" BG161PO003-1.1.05-0166-C0001
ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ BG161PO003-1.1.05-0047-C0001
"Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" BG161PO003-1.1.06-0064-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА E-ACCOUNTING: ИНОВАТИВНА УЕБ-БАЗИРАНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО BG161PO003-1.1.05-0276-C0001
Стартиране иновативната дейност на „Инотекс” ООД – Създаване на антимикробeн полиамидно-полипропиленов текстилен имплант с наночастици /АПТИН/ за хирургията BG161PO003-1.1.05-0300-C0001
"Безопасен труд в "БГ ХАУС" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0619-C0001
Повишаване конкурентноспособността на Димсон ЕООД посредством внедряване в производство на иновативен продукт – Кондензор за тъмно поле BG161PO003-1.1.07-0515-C0001
„Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело” BG161PO003-1.1.07-0538-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз