Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202211400 "СМ Проджектс" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район "Оборище" ул. "Алеко Константинов" 51




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Съвременна и ефектива администрацията на община Перущица BG051PO002-1.1.04-0046-C0001
„Повишаване ефективността на общинската администрация в Община Белоградчик” BG051PO002-1.1.07-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз