Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120015669 "Призма" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян, ул. Стефан Караджа № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян BG161PO001-1.4.06-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз