Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175113632 "Издателство Стандарт" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. МИЗИЯ 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово BG161PO002-3.3.02-0006-C0001
Фестивал на изкуствата "Дунавски вълни" BG161PO001-1.1.10-0019-C0001
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. BG161PO001-3.1.03-0020-C0001
"Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица" BG161PO005-1.0.07-0025-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001
"Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово" BG161PO001-3.2.02-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз