Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201648411 Вегони ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Попово 7800 Попово ж.к. "Русаля", бл.22,ет.4,ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Енергийно ефективно развитие на ЕТ Пламко BG161PO003-2.3.02-0207-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз