Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176412671 "Консорциум Еврогеймс" ДЗЗД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна,ж.к."Трошево",ул."Младежка" 32/76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" BG161PO001-3.1.03-0014-C0001
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
"Поморие-туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции" BG161PO001-3.1.03-0056-C0001
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони BG161PO001-3.1.03-0051-C0001
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан BG161PO001-1.1.11-0012-C0001
Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник BG161PO001-1.1.11-0024-C0001
Дом за деца в риск - Силистра BG161PO001-1.1.11-0027-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
„Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели” BG161PO001-3.1.02-0091-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз