Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812100127 "Телби Инженеринг" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. Христо Ботев 36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД BG161PO003-2.1.11-0122-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз