Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202377938 „СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. „Сухата река”, бл.4, ет.6, ап.23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана" BG161PO001-1.4.07-0022-C0001
"Можем да работим заедно" BG051PO001-5.1.02-0003-C0001
"Създаване на бизнес инкубатор Монтана" BG161PO003-2.2.01-0031-C0001
Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Герги Дамяново BG161PO001-4.1.04-0038-C0001
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана BG161PO001-3.1.02-0093-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
Технологична модернизация в „Р Консултинг“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0516-C0001
Технологична модернизация в „ИТ Телекомуникейшънс“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0017-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на “АЛЕКСАНДРА-04” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0339-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Нет-сърф.нет" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0264-C0001
Технологична модернизация на "Инстал Инженеринг СВ" ООД BG161PO003-2.1.13-0175-C0001
Технологична модернизация в “БКК-95” ООД BG161PO003-2.1.13-0257-C0001
Внедряване на иновативна опаковка за двукомпонентни бионапитки BG161PO003-1.1.05-0092-C0001
"Професионална квалификация и устойчива заетоста" BG051PO001-2.1.16-0001-C0001
Конкурентно развитие на „АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК“ АД чрез развитие на високотехнологичната среда в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0370-C0001
Закупуване на пещ за фюзинг от Перник Студио Аутлет BG161PO003-2.1.13-0231-C0001
Трансграничен обмен на опит, идеи и знания за европейски услуги за сигурност и охрана BG051PO001-7.0.07-0265-C0001
Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица BG161PO001-5.3.03-0009-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С" BG161PO003-1.1.07-0076-C0001
Внедряване на иновации в „Инстал Инженеринг СВ” ООД BG161PO003-1.1.07-0432-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз