Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176454992 Обединение "Инфраструктура Ловеч"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бл. 22 вх.В ет.1 ап.1В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч" BG161PO005-1.0.06-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз